O mně

Mgr. Hana Taněvová

psycholog, rodinný a párový psychoterapeut

 

Vzdělání:

 •       FF UK – obor psychologie – magisterské studium 

Odborné kurzy, výcviky, semináře a stáže:

 •       Úvod do problematiky komplexního vývojového traumatu (PhDr. Jana Kovařovicová)
 •       Krizové situace v rodině a prevence traumatu u dětí (Mgr. Hana Heindorferová) 
 •       Úvod do problematiky práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím                                     (Centrum Locika, z.ú.)
 •       Úvod do práce s traumatizovanými klienty (Déčko Liberec)
 •       Znásilnění - základní rámec problematiky z pohledu psychologie a práva (Persefona)
 •       Autogenní trénink - kurz (Exedra cz)
 •       Práce s pozůstalými po obětech trestných činů (PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.)
 •       Práce s dětmi v situaci krizí a katastrof – odborný seminář (MV ČR)
 •       Systemická a rodinná terapie (IRT Motol) - 620 hodin
 •       Výcvik v posttraumatické intervenční péči (MV ČR)
 •       Kurz terapie partnerského vztahu (Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s.)
 •       Výcvikový kurz TKI BKB, o.s., a SVSKI se zaměřením na pomoc obětem domácího násilí a                                   trestné činnosti – (akreditace MPSV ČR)
 •       Interní výcvik Bílého kruhu bezpečí, o.s. 
 •       Stáž v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a 4
 •       Stáž v Dětském centru při Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze
 •       Stáž na GŘ HZS ČR a HZS hl. m. Prahy
 •       Stáž na MPSV ČR

Praxe:

Mám profesní zkušenosti z oblasti krizové intervence, partnerské a rodinné terapie, psychologického poradenství, působím jako dobrovolník v organizaci pomáhající obětem trestných činů a v minulosti též jako lektor kurzu telefonické krizové intervence. Pokud jde o životní empirii, opírám se o více než pětadvacet let trvající manželství se dvěma dětmi.