Mgr. Hana Taněvová

  • FF UK - obor psychologie - magisterské studium


  • Autogenní trénink - kurz

  • Práce s pozůstalými po obětech trestných činů - specializační výcvik vedený PhDr. Naděždou Špatenkovou, PhD.

  • Práce s dětmi v situaci krizí a katastrof - odborný seminář (MV ČR)

  • Systemická a rodinná terapie (IRT Motol)

  • Výcvik v posttraumatické intervenční péči (MV ČR)

  • Kurz terapie partnerského vztahu (Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku o.p.s.)

  •  Výcvikový kurz TKI BKB, o.s. a SVSKI se zaměřením na pomoc obětem domácího násilí a trestné činnost (akreditace MPSV ČR)

  • Interní výcvik Bílého kruhu bezpečí, o.s.